Ochrana osobných údajov


Súkromie svojich zákazníkov plne rešpektujeme, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že si neprajete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si službu objednať telefonicky, prípadne odošlite vyplnený formulár Žiadosť o zmazanie osobných údajov na adresu Mierová 26, 821 05 Bratislava.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.militrans.sk  týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní objednávky, nakladá v zmysle “Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov”.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetovej stránky www.militrans.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Zmenu osobných údajov na objednávke môže zákazník realizovať zaslaním emailu so žiadosťou na mam.havran@gmail.com

Vymazanie osobných údajov z našej databázy je možné realizovať zaslaním žiadosti na email mam.havran@gmail.com prípadne odošlite vyplnený formulár Žiadosť o zmazanie osobných údajov na adresu Mierová 26, 82105 Bratislava.